Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công nghệ Skyway là gì?

Hình ảnh Sản phẩm công nghệ Skyway Công viên EcoTechnoPark rộng 36ha tại Belarus

Công nghệ SkyWay được nghiên cứu và phát triển bởi hơn 1000 kỹ sư đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, với sự dẫn dắt của 1 người lãnh đạo có tâm và tầm đó là nhà khoa học Anatoly Yunitsky.

Skyway được Công ty Kiểm toán Hold-Invest-Audit CJSC thẩm định và định giá, giá trị tài sản từ năm 1977 đến ngày 20 tháng 05 năm 2013 là 400 867 433 000 đô la Mỹ (bốn trăm tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm ba mươi ba nghìn), tương đương với 12.584.471.411.000 rúp (mười hai nghìn tỷ năm trăm tám mươi bốn tỷ bốn trăm bảy mươi mốt bốn trăm mười một nghìn) theo tỷ giá hối đóa của ngân hàng Trung Ương Liên Bang Nga ở thời điểm đó. Skyway đã đăng ký tại BVI FSC với cái tên Global Transport Investments Inc (GTI) có số Đăng Ký tại BVI là 1778122

Video