Tuyển dụng quý I

Hiển thị

Tuyển Dụng Chuyên Viên Pháp Chế

Tư vấn và hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn thảo các văn bản hợp đồng đối với các hoạt động: Bán và môi giới bất động sản, truyền thông...

Xem thêm

Tuyển Dụng Luật Sư Công Ty

Thực hiện các giải pháp. hành động phù hợp để đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh của công ty. Đại diện pháp lý của công ty tham gia giải...

Xem thêm

Tuyển Dụng Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế (Luật Sư)

Tư vấn, thẩm định các vấn đề pháp lý, quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty. Soạn...

Xem thêm

Tuyển nhân viên Quí I 2018

Nhằm đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Master Law, chúng tôi sẽ tuyển dụng rất nhiều các vị trí có kinh nghiệm. Chúng tôi luôn hân hoan chào...

Xem thêm