Vận chuyển hàng hóa

Hiển thị

17:35 - 15/09/2021

Vận chuyển hàng hóa SkyWay

Vận tải hàng hóa của Unitsky String Technologies, Inc. có thể vận chuyển 99,9% hàng rời với khoảng cách 500 km trở lên và rất cần thiết trong việc phát triển các mỏ khoáng sản, khai thác và khai thác dầu, công nghiệp than và thép, lĩnh vực xây dựng, v.v.

Xem thêm