Thương vụ IPO

Hiển thị

17:48 - 30/06/2021

VINAMILK SẮP CHI 2 000 TỶ ĐỒNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2/2020

Vinamilk thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng 5/1/2021 và ngày thanh toán 26/2/2021.

Xem thêm