Support SWC | Hướng dẫn thay đổi thông tin của chứng minh thư nhân dân mới

Support SWC | Hướng dẫn thay đổi thông tin của chứng minh thư nhân dân mới

21:24 - 27/08/2021

Hiện nay các công dân đang thay đổi lại căn cước công dân hay là chứng minh thư thì sẽ có những thông tin cần cập nhật trong văn phòng cá nhân. Vì vậy, để thay đổi thông tin chúng ta sẽ viết email cho bộ phận support.

 Cách thức như sau: 

Gửi đến: support@skyway.capital 

Chủ đề: Yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin giấy tờ cá nhân

Kính gửi đội ngũ support Skyway,

Do tôi làm lại giấy tờ cá nhân, vì vậy đề nghị đội ngũ support thay đổi thông tin giúp tôi.

Thông tin cũ:

Số: .................

Ngày cấp: ......

Nơi cấp: ...

Thông tin mới:

Số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: ...

Trân trọng!

Chú ý: Yêu cầu chụp ảnh Selfie, tay cầm giấy tờ mới + giấy ghi ngày gửi thư như hình mẫu.

Có thể viết bằng Tiếng Việt hay Tiếng Anh đều được.