Phát biểu năm mới của Anatoli Unitsky đã được dịch ra 12 ngôn ngữ

Phát biểu năm mới của Anatoli Unitsky đã được dịch ra 12 ngôn ngữ

22:50 - 12/02/2023

Phát biểu năm mới của Anatoli Unitsky đã được dịch ra 12 ngôn ngữ. Giờ đây, các đối tác trên toàn cầu có thể xem bài phát biểu của Tổng Công trình sư Unitsky String Technologies Inc. với phụ đề bằng tiếng Anh, tiếng Hungary, tiếng Việt, tiếng Indonesia, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Slovakia, Pháp, Hindi, Séc và tiếng Kyrgyzstan.

Trong đây, Anatoli Unitsky đã nói chi tiết về các lý tưởng, mục tiêu của mình, các kết quả công ty đã đạt được trong năm 2022 và sự công nhận quốc tế đối với công nghệ uST.

Trong video cũng có thể biết những điểm đáng chú ý về sự phát triển công nghệ vận tải đường dây. Anatoli Unitsky đã nói về việc xây dựng và chứng nhận tổ hợp hạ tầng-vận tải số № 4 tại Sharjah, việc nâng vốn điều lệ của công ty lên 12 triệu USD, phát triển các mẫu phương tiện vận tải đường dây mới, và nhiều sự kiện quan trọng khác trong lịch sử uST.

Các bạn có thể xem toàn bộ video phát biểu theo ngôn ngữ của mình và chia sẻ ấn tượng của bản thân tại đây: https://youtu.be/fSrhvJBNFqs


Dẫn nguồn: https://skyway.capital/news/new?id=1613