Những đổi mới của Unitsky String Technologies Inc. nằm trong ấn phẩm khoa học uy tín

Những đổi mới của Unitsky String Technologies Inc. nằm trong ấn phẩm khoa học uy tín

16:05 - 02/04/2022

1 tháng 4 năm 2022 Tạp chí “Công nghệ và lớp phủ tăng cường” đã đăng một bài báo khoa học được biên soạn bởi các nhân viên của Unitsky String Technologies Inc. Trong số các tác giả là Anatoli Unitsky, Tổng thiết kế của Công ty. Đây là công trình khoa học đầu tiên thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu trong công nghệ dây.

 

Mikhail Tsyrlin và Alexander Shibut, nhân viên của Unitsky String Technologies Inc., cũng tham gia vào việc chuẩn bị bài báo “Đánh giá các đặc tính vật lý, cơ học, bảo vệ và trang trí của lớp phủ kẽm được hình thành bằng quá trình kim loại hóa bằng hồ quang điện”.

 

 

Ấn phẩm trình bày thiết kế của thiết bị nghiên cứu phi tiêu chuẩn, cũng như một công nghệ độc đáo để đánh giá các đặc tính của vật liệu và lớp phủ. Trong tương lai, nó sẽ cho phép đánh giá thành công các đặc tính vật lý, cơ học, khả năng bảo vệ và trang trí của các sản phẩm xe của Unitsky String Technologies Inc.

 

 

Ghi chú uST

Tạp chí “Công nghệ gia cố và lớp phủ” đăng thông tin về các phương pháp gia cố vật liệu mới nhất và ứng dụng của lớp phủ chức năng, cải tiến các công nghệ hiện có, cũng như về thiết bị tiên tiến. Công bố được đưa vào danh sách các tạp chí khoa học được bình duyệt hàng đầu của Nga.

 

 

Dẫn nguồn: https://unitsky.com/news/Innovations_of_Unitsky_String_Technologies_Inc._are_in_the_prestigious_scientific_publication