Nhà thiết kế chung của UST Inc. Đã trả lời các câu hỏi phổ biến về thành tích của công ty

Nhà thiết kế chung của UST Inc. Đã trả lời các câu hỏi phổ biến về thành tích của công ty

16:12 - 12/02/2023

Nhà thiết kế chung của UST Inc. Đã trả lời các câu hỏi phổ biến về thành tích của công ty

1. Anatoli ông đã gần đến đích trong việc thực hiện các dự án mục tiêu đầu tiên công ty của ông đã sẵn sàng cho một bước nhảy vọt như vậy chưa?

2. Ông ước tính giá trị thị trường hiện tại của uST như thế nào?

3. Hiện tại công ty có lãi không và thu nhập có vượt quá chi phí không?

4. Đâu là mục tiêu chính trong công ty để thâm nhập thị trường và thương mại hóa thành công của công nghệ?

5. Ecofest có diễn ra vào năm 2023 không?

6. Ông có nghĩ rằng công ty sẽ tồn tại qua cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới không và ông có tự tin vào sự thành công của uST không?Câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi khác có trong video phỏng vấn mới này.

https://youtu.be/P_hKf1dgEro