Recruitment first quarter

Display

Tuyển Dụng Chuyên Viên Pháp Chế

Tư vấn và hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn thảo các văn bản hợp đồng đối với các hoạt động: Bán và môi giới bất động sản, truyền thông...

See more

Tuyển Dụng Luật Sư Công Ty

Thực hiện các giải pháp. hành động phù hợp để đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh của công ty. Đại diện pháp lý của công ty tham gia giải...

See more

Tuyển Dụng Luật Sư Tư Vấn

Tư vấn pháp lý cho các Công ty, Tập đoàn trong các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, dự án, M&A, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế…

See more

Tuyển Dụng Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế (Luật Sư)

Tư vấn, thẩm định các vấn đề pháp lý, quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty. Soạn...

See more

Tuyển dụng nhân viên Quí II 2018

Để đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Master Law, chúng tôi đang tuyển dụng hơn 10 vị trí có kinh nghiệm như Luật sư, chuyên viên kinh doanh,...

See more

Tuyển nhân viên Quí I 2018

Nhằm đáp ứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Master Law, chúng tôi sẽ tuyển dụng rất nhiều các vị trí có kinh nghiệm. Chúng tôi luôn hân hoan chào...

See more