Đóng gói: Thông tin chung về công nghệ Unitsky String Transport và sự phát triển của nó trong năm 2022

Đóng gói: Thông tin chung về công nghệ Unitsky String Transport và sự phát triển của nó trong năm 2022

16:12 - 04/01/2023

Năm nay không hề dễ dàng, không chỉ đối với từng quốc gia mà còn đối với toàn thế giới. Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của những hạn chế mới nhưng cũng có những cơ hội mới, đó là lý do tại sao công việc của chúng tôi không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày. Nhiều dự án và nhiệm vụ đã được thực hiện, và chúng tôi có những chân trời mới phía trước. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn chia sẻ những thành tựu của chúng tôi trong năm qua.

Hãy để chúng tôi gửi đến bạn Hội nghị thông tin mô tả những thành tựu và sự phát triển trong Nhóm của chúng tôi trong năm 2021-2022.Link tiếng Anh

Link tiếng Việt


Dẫn nguồn: https://www.uscovery.com/post/happy-new-year