Đoàn đại biểu từ Dubai | Các nhà đầu tư châu Âu | Loại pin mới

Đoàn đại biểu từ Dubai | Các nhà đầu tư châu Âu | Loại pin mới

18:04 - 28/03/2022

13.02.2022 Chúng tôi xin đăng tải bản tin vắn video tiếp theo của SWC, trong đó, bạn sẽ biết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua.

 

 

Các chủ đề chính của bản tin:

‒ Các doanh nhân từ Dubai đã tới thăm Trung tâm Unitsky String Technologies tại Sharjah.

‒ Các nhà đầu tư Châu Âu đã đánh giá cao loại hình vận tải của Unitsky String Technologies Inc. trong buổi giới thiệu tại công viên công nghệ Sharjah.

‒ Các chuyên gia của Unitsky String Technologies Inc. đã phát triển một loại pin mới cho vận tải đường dây.

Để không bỏ lỡ bản tin vắn video tiếp theo, hãy đăng ký lên kênh YouTube SWC và bật nhận thông báo.