Đoàn đại biểu lớn từ Việt Nam | Các thị trưởng từ Brazil tới UAE | Phát triển mới của dự án

Đoàn đại biểu lớn từ Việt Nam | Các thị trưởng từ Brazil tới UAE | Phát triển mới của dự án

16:20 - 02/04/2022

Chúng tôi xin đăng tải bản tin vắn video tiếp theo của SWC, trong đó, bạn sẽ biết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua.

 

Các chủ đề chính của bản tin:

‒ Trung tâm thử nghiệm tại Sharjah đã tiếp đón đoàn đại biểu lớn từ Việt Nam.

‒ Các đại biểu từ Brazil lần thứ tư tới thăm trung tâm thử nghiệm ở Sharjah.

‒ Công ty-nhà phát triển vận tải đường dây đã bắt đầu tạo lập phương pháp riêng để kiểm tra các liên kết keo dính.

Để không bỏ lỡ bản tin vắn video tiếp theo, hãy đăng ký lên kênh YouTube SWC và bật nhận thông báo.