Công nghệ SkyWay trải qua chứng nhận tại UAE

Công nghệ SkyWay trải qua chứng nhận tại UAE

18:02 - 07/09/2021

Vận tải đường dây tại UAE đã trải qua chứng nhận, khẳng định công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Cuộc kiểm tra liên quan tới kết cấu đường, vận tải chạy điện, các trụ neo chính và trụ trung gian, cũng như ga hành khách. Các hoạt động chứng nhận được diễn ra tại trung tâm UST, Inc. ở Sharjah.

 

Chứng nhận hợp quy được cấp bởi TUV SW. Tổ chức đề xuất giải pháp trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, kiểm toán, chứng nhận và đào tạo tại 14 quốc gia. Tính tin cậy và độc lập trong đánh giá của TUV SW đã được công nhận thông qua bởi các tổ chức quốc tế khác nhau, bao gồm Trung tâm cấp phép quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Việc đạt được chứng nhận này đã khẳng định sự tuân thủ các yêu cầu quốc tế về tin cậy, an toàn và độ bền lâu dài của vận tải đường dây. Trong triển vọng, điều này sẽ làm đơn giản hóa quá trình ra quyết định về hợp tác với các nhà đặt hàng tương lai trên toàn thế giới.

Chứng chỉ TUV SW

 

Dẫn nguồn: https://new.skyway.capital/news/2786?partner_id=352674