CÔNG NGHỆ SKYWAY ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ HƠN 400 TỶ ĐÔ LA MỸ BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN CỦA NGA

CÔNG NGHỆ SKYWAY ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ HƠN 400 TỶ ĐÔ LA MỸ BỞI CÔNG TY KIỂM TOÁN CỦA NGA

17:03 - 30/06/2021

SkyWay được định giá hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Đơn vị nào đã định giá? Dựa trên những cơ sở nào để định giá?

Đơn vị định giá Skyway trị giá hơn 400 tỷ đô la

Trong tháng 5 năm 2013, công ty Skyway đã mời Công ty Kiểm toán Hold-Invest-Audit CJSC đến thẩm định và định giá tài sản của công ty, hợp đồng số O-905 được ký kết vào ngày 14 tháng 5 năm 2013 giữa chủ tịch tập đoàn Skyway "Anatoly Eduardovich Yunitsky" và "Công ty Kiểm toán Hold-Invest-Audit CJSC".

Thông qua thẩm định về 2 loại tài sản của Skyway đó là: tài sản hữu hình & tài sản vô hình, tài sản hữu hình là loại tài sản của SkyWay hiện có, tài sản vô hình là loại tài sản sở hữu trí tuệ mang tính độc quyền của tác giả gồm: những văn bằng sáng chế, những ý tưởng của nhà khoa học,...

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, SkyWay được định giá theo giá trị thị trường ở thời điểm lúc đó là 400.867.433.000 đô la Mỹ (bốn trăm tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm ba mươi ba nghìn), tính theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung Ương Liên bang Nga, thì nó tương đương với 12.584.471.411.000 Rúp (mười hai nghìn tỷ năm trăm tám mươi bốn tỷ bốn trăm bảy mươi mốt bốn trăm mười một nghìn).