CHÍNH PHỦ UAE MẠNH MẼ ỦNG HỘ CÁC CÔNG NGHỆ CỦA SKYWAY

CHÍNH PHỦ UAE MẠNH MẼ ỦNG HỘ CÁC CÔNG NGHỆ CỦA SKYWAY

15:14 - 03/07/2021

Sau hội nghị thượng đỉnh MITT được tổ chức online tại trung tâm công nghệ của UAE,  công nghệ vận tải skyway được chính phủ UAE quảng bá 1 cách mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là được đơn vị bộ giao thông của UAE (RTA) quảng bá công nghệ skyway, chúng ta hãy cùng tham khảo 1 số những video và thông tin sau.

Sau hội nghị thượng đỉnh MITT được tổ chức online tại trung tâm công nghệ của UAE,  công nghệ vận tải skyway được chính phủ UAE quảng bá 1 cách mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là được đơn vị bộ giao thông của UAE (RTA) quảng bá công nghệ skyway, chúng ta hãy cùng tham khảo 1 số những video và thông tin sau.

1: Skyway được trình bày trong hội nghị thượng đỉnh MITT

Bài giới thiệu công nghệ Skyway trên hội nghị thượng đỉnh MITT thông qua trưởng phòng phát triển kinh doanh của skyway "Svetlana Voloshyna"