Cấu trúc đường ray ứng suất trước (PTS)

Cấu trúc đường ray ứng suất trước (PTS)

21:58 - 27/08/2021

Công nghệ được cấp bằng sáng chế cho Cấu trúc đường ray dự ứng lực (PTS), giúp cắt giảm hơn một phần ba chi phí xây dựng và vận hành của hệ thống giao thông so với đường băng một ray tiêu chuẩn.

PTS chỉ bằng một nửa giá của đường sắt và thấp hơn năm lần so với autobahn. Lợi thế độc đáo của các giải pháp vận tải trên mặt đất của công ty bao gồm sự tham gia tổng thể của những thành tựu mới nhất trong vận tải điện, tốc độ cao, thân thiện với môi trường và lưu lượng hàng hóa.

 

Urban transport

 

 

Thông tin chi tiết: http://unitsky.com/

Dẫn nguồn: https://unitsky.engineer/innovation