Các luận đề webinar của Vladimir Maslov ngày 10.03.2022

Các luận đề webinar của Vladimir Maslov ngày 10.03.2022

22:41 - 29/03/2022

Thưa quý nhà đầu tư và đối tác! Chúng tôi đã soạn các luận đề webinar «Trả lời các câu hỏi, các ý kiến và bình luận», được thực hiện bởi thành viên quản trị SWC, ông Vladimir Maslov. Có thể đọc luận đề webinar theo link tới tài liệu.

Các chủ đề chính trong webinar ngày 10.03:

‒ Những biện pháp nào được áp dụng trong tình hình hiện nay trên thế giới?

‒ Việc thừa kế cổ phần diễn ra như thế nào?

‒ Điều gì được Anatoli Unitsky chia sẻ trong cuốn sách mới của mình?

‒ Dự án cụ thể bao gồm các giai đoạn nào?

‒ Và nhiều điều khác.

Chúng tôi sẽ đăng tải các luận đề webinar của Vladimir Maslov vài ngày sau khi webinar diễn ra. Vì thế, hãy theo dõi cập nhật trong mục «Tin tức». Trân trọng!

Dẫn nguồn: https://new.skyway.capital/news/3021?partner_id=352674