Dịch vụ hành khách

Hiển thị

17:10 - 12/08/2021

Vận tải hành khách của Unitsky String Technologies, Inc

Vận tải hành khách của Unitsky String Technologies, Inc. có khả năng cung cấp phương tiện giao thông an toàn, thoải mái, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên không chỉ trong đô thị mà còn với các thành phố vệ tinh và phiên bản tốc độ cao - để kết nối các mạng cục bộ thành một hệ thống toàn cầu lớn.

Xem thêm