Danh mục & Đầu tư

Hiển thị

16:52 - 05/08/2021

EcoTechnoPark

Trung tâm triển khai thực tế các công nghệ đổi mới theo chuỗi, đánh giá và chứng nhận chuyên gia quốc tế của họ.

Xem thêm

14:01 - 08/08/2021

innovation-center | Trung tâm đổi mới Unitsky String Technologies, Inc.

Trung tâm Đổi mới Unitsky String Technologies, Inc. sẽ trở thành một phần của Công viên Công nghệ và Đổi mới Nghiên cứu Sharjah (SRTIP). Nó sẽ đồng thời cung cấp kết nối giao thông cho các cơ sở địa phương và phục vụ như một phòng trưng bày cho Trung Đông.

Xem thêm